My circular future

The economy of the future is circular. The Dutch foundation Stichting Duurzaam Geleerd (SDG / Learning for a sustainable future) aims to prepare young people for this and thinks it necessary that students gain knowledge about Cradle to Cradle and the Circular Economy in secondary education. With the My Future Circular teaching units, teacher training sessions and masterclasses for students. In cooperation with the innovative power of businesses. Cooperation is essential, especially when it comes to a sustainable future.

The Dutch foundation Stichting Duurzaam Geleerd

Young people grow up in a society driven by consumption , everything seems to be in unlimited supply. On the other hand they see pictures of climate change, resource depletion and energy shortages. This all about their future

The SDG Foundation was founded in 2010 with the aim to make young people ( 12-18 years ) aware of the need for a transition into a sustainable society and to provide them with knowledge and skills to achieve this. SDG works with the conviction that cooperation between education – businesses – government is necessary, to be able to offer a promising, future-oriented learning and working environment for nowadays students.

Op weg naar een circulaire economie

Onze huidige economie is gebaseerd op het principe take – make – waste: wij halen grondstoffen uit de grond, maken er een product van en als we het niet meer nodig hebben belandt het op de afvalberg of in de verbrandingsoven. Dit is een doodlopende weg. De aarde raakt uitgeput, grondstoffen worden schaarser met als gevolg stijgende en schommelende grondstofprijzen. In de circulaire economie is hergebruik van producten en grondstoffen het uitgangspunt. Dit is niet alleen goed voor de ecologie, maar biedt ook economische kansen voor het bedrijfsleven.
  Dit filmpje van de Britse Ellen Macarthur Foundation laat zien hoe wij kunnen transformeren van een TAKE MAKE WASTE  economie naar een circulaire economie. De Nederlandse vertaling is gemaakt door de Van Gansewinkelgroep.

Ook op Europees niveau wordt de noodzaak tot een transitie van een lineaire naar een circulaire economie onderkend:

“Europe is densely populated, locked in a resource-intensive economic model, facing increasing – and more volatile – resource prices, and import dependent for our resources and energy,” said European Commissioner for the Environment Janez Potočnik. He noted that we had no option but to seek to add more value from the resources we use, facilitating greater productivity across many sectors.”

Source: communication towards a circular economy

Units

The SDG foundation develops teaching units about Cradle to Cradle and The Circular Economy for secondary education in cooperation with teachers, students and pupils. The contents is reviewed by experts from businesses and specialists on topics as climate change, plastic waste, bio-based economy, renewable energy, architects and designers.
The units are in Dutch and in English.

Module 1, Rubber Duckie - onderbouw van het VO - Nederlandse en Engelse versie voor TTO

Wat is de circulaire economie?
Hoe ontwerpen we spullen in de circulaire economie?
Hoe gebruiken we spullen in de circulaire economie?
Schermafbeelding 2014-09-21 om 20.29.41

Verschijningdatum: 1 november 2014 Module 1 neemt de leerlingen mee in het productieproces van een badeendje. Badeendjes zijn heel populair bij peuters, pubers en volwassenen. Ze kosten bijna niets en er worden leuke dingen meer gedaan, zoals bijvoorbeeld badeendjesraces voor een goed doel. Maar als je onderzoekt hoe en waar het eendje is geproduceerd, hoe het hier is gekomen en welke grondstoffen zijn gebruikt, realiseer je je dat het eendje eigenlijk een monster is. Maar toch willen we geen afscheid nemen van het badeendje, dat zou toch ook jammer zijn. De leerling wordt uitgedaagd om mee te denken over de productie van een ‘gezonde’ badeend, waar we allemaal plezier aan beleven zonder nadelige effecten voor de mens en de natuur.

 • Is geschikt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs
 • Is vanaf 1 november 2014 beschikbaar in het Nederlands en het Engels
 • Legt de basis voor het transitiedenken van lineair naar circulair
 • Is gestructureerd opgebouwd en neemt de leerling mee in het denkproces door middel van korte teksten, filmpjes en opdrachten
 • Kan worden gebruikt in vaklessen (biologie, nask en aardrijkskunde), projectwerken, het Technasium en Tweetalig Onderwijs (Engels)
 • Sluit aan bij de kerndoelen Mens en natuur: 28 tot en met 33 & Mens en Maatschappij : 36, 38, 39, 42, 46 en 49
 • Beslaat in de basis 8 lesuren, maar kan door variatie in opdrachten worden uitgebouwd tot een projectweek
 • Kan geprint of digitaal worden aangeleverd
 • Wil bij jongeren het bewustzijn vergroten over de wereldwijze uitdagingen op het gebied van het klimaat, grondstoffen, social fairness en (plastic)vervuiling;
 • Wil kennis bijbrengen over Cradle to Cradle en de circulaire, biobased economie ;
 • Wil creativiteit bij jongeren stimuleren in het vinden van oplossingen voor een duurzame toekomst;
 • Wil verbindingen tot stand brengen tussen school en bedrijfsleven door opdrachten en gastlessen
 • Wil ook de docenten meenemen in het transitiedenken door training, begeleiding en nazorg bij gebruik van de module

Prijslijst Voor individueel gebruik 1 module digitaal  € 10 1 module geprint en geniet € 15.00 (full colour, 24 pagina’s) Voor gebruik op school € 2 per module digitaal, minimale afname van 10 modules € 20 € 4 per module geprint (full colour, 24 pagina’s) , minimale afname 5 modules € 20 Lesbrief docenten (digitaal en geprint), inclusief boek ‘Wat doet u voor mijn toekomst?’ € 25

Email ons om deze module te bestellen

Module 2, School van de toekomst, Bovenbouw Havo en Vwo of een (technische) MBO opleiding

Onderzoek je eigen schoolomgeving
Leer hoe het beter kan
Ontwerp de school van de toekomst

Doelgroep: Bovenbouw Havo en Vwo (profielen Natuur en Gezond / Natuur en Techniek) of een (technische) MBO opleiding Veel schoolgebouwen hebben een slecht binnenklimaat en verbruiken veel te veel energie. Ook zijn ze vaak niet geschikt voor nieuwe vormen van onderwijs. In de lesmodule De School van de Toekomst  komen de volgende aspecten aan de orde:

 1.  Leerlingen onderzoeken hun eigen schoolomgeving op de thema’s :
 • binnenklimaat,
 • energie,
 • geluid,
 • inrichting,
 • ontmoeting
 • schoolomgeving
 1. Leerlingen ontwikkelen kennis hoe deze aspecten positief kunnen worden beïnvloed
 2. Leerlingen maken een eindopdracht over een schoolgebouw dat
 3. Gezond is (luchtkwaliteit)
 4. Circulair is wat betreft bouwmaterialen
 5. Minimaal energieneutraal is, maar bijvoorkeur energie levert
 6. Voldoet aan eisen van goed onderwijs wat betreft inrichting
 7. Een plek is waar sociale ontmoeting plaatsvindt
 8. Een gebouw is dat ‘openstaat voor de omgeving’ (sociale duurzaamheid)

Deze module wordt ontwikkeld in samenwerking met ROCKWOOL.

Email ons om deze module te bestellen

Module 3, Wonen in het huis van de toekomst – onderbouw van het VO

Jouw huis en huizen in de wereld
Hoe doet de natuur dat eigenlijk?
Ontwerp jouw huis van de toekomst

Verschijningsdatum 1 juni 2015 Module 3 is een ontdekkingstocht door de eigen woonomgeving en diverse vormen van wonen in de wereld. We ontdekken welke woonvormen de natuur biedt en onderzoeken of wij daar iets van kunnen leren voor onze eigen woonomgeving. Het gaat dan over materialen, energie, water, licht en comfort. De leerlingen ontwerpen vervolgens hun huis van de toekomst.

Stuur ons een email om deze module te bestellen

Masterclasses

De stichting verzorgt trainingen voor docenten en masterclasses voor leerlingen over de circulaire economie. Altijd uitdagend, prikkelend en praktijkgericht. Wij leveren maatwerk en verkennen graag met u hoe wij uw school het beste kunnen ondersteunen.

Indicatie kosten: Docententraining  op locatie: op aanvraag (prijsindicatie € 250 voor 2 uur) Masterclasses voor leerlingen op locatie: op aanvraag (prijsindicatie € 300 voor 3 uur) Begeleding projectweek op locatie: op aanvraag

Contact

Mensen achter MyCircularFuture

Marion mensen achter

DRS. MARION VAN DER KLEIJ

didactisch adviseur / docent / lesmateriaal ontwikkelaar

educational consultant / teacher / teaching materials developer

After her study English language and literature at the Free University in Amsterdam Marion worked as a teacher in secondary education for seventeen years. In addition, she developed teaching materials for educational publishers and did research on learning efficiency in secondary education at the University of Utrecht. She is convinced that education should change radically and should prepare young people for a sustainable future. She quit her educational work as a teacher and started her own consulting agency to work on this goal. At the Let’s Cradle conference in Maastricht (2007) she was inspired by the Cradle to Cradle concept and she started to work and the circular economy a permanent place in the curriculum of secondary education should have. She developed a Cradle to Cradle exhibition , gave master classes in secondary school and was the initiator of the book ” What you do for my future ?”

Mariska mensen achter

IR MARISKA VAN DALEN

milieukundige /  sr. consultant Cradle to Cradle Tebodin

Mariska van Dalen is van huis uit bedrijfseconoom met als specialiteit Milieukunde. Een generalist, die er van houdt om zaken zo integraal mogelijk te benaderen. Sinds 2000 werkt ze als consultant Sustainability & Cradle to Cradle bij Tebodin (een internationaal advies- en ingenieursbureau). Zij werkt samen met bedrijven aan innovaties om de processen en producten circulair en gezond te maken in de hele keten. Mariska is afgestudeerd op het gebied van milieuverslaglegging bij het Ministerie van VROM. Daar heeft ze ook gewerkt aan milieukostenmodellen en milieuprogramma’s. Voordat ze bij Tebodin is gaan werken heeft ze 6 jaar bij de duurzaamste bank ter wereld (Triodos Bank) gewerkt en de onderzoeksafdeling voor duurzame beleggingen opgezet en ontwikkeld.

Maria mensen achter

ING MARIA MOBERS

milieukundige

Maria Mobers werkt na haar opleiding Milieukunde nu 25 jaar bij gemeentelijke overheden op verschillende milieuterreinen. Ze volgde de Post-HBO-module Cradle to Cradle en vindt deze filosofie inspirerend. Duurzaamheid is haar passie en de reden waarom zij voor haar opleidingen koos. Door haar ervaring als beleidsmedewerker, coördinator, subsidieverlener, educatief medewerker, vergunningverlener en handhaver heeft ze een brede kijk op wat mensen binnen gemeenten en het bedrijfsleven bezig houdt. Daarnaast houdt ze zich bezig met natuureducatie voor basisschoolkinderen. Natuur- en duurzaamheidseducatie en kennis van natuurlijke kringlopen vormen de basis voor bewuste jonge mensen. Ze werkte mee aan het boek ‘Wat doet u voor mijn toekomst?.’

Partners

Vindt u het ook belangrijk dat jongeren bewust worden van de noodzaak tot een duurzame toekomst? Wilt u de ontwikkeling van onze lesmodules, docententrainingen of een event ondersteunen? Als u contact met ons opneemt bespreken wij graag de diverse mogelijkheden om het partnerschap vorm te geven.

Sponsoren-03

Stichting Duurzaam Geleerd – Schweibergerweg 33 – 6281 NE Mechelen – Tel. 06-22497654 – KvK Zuid-Limburg 50356917